Website Trường Mầm Non Đại Hiệp – Đại Lộc – Quảng Nam

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ CÁI Đề tài: TRÒ CHƠI VỚI CHỮ u, ư Độ tuổi: 5-6 tuổi Giáo viên: Nguyễn Thu Nguyệt

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ CÁI Đề tài: TRÒ CHƠI VỚI CHỮ u, ư Độ tuổi: 5-6 tuổi Giáo viên: Nguyễn Thu Nguyệt

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ CÁI Đề tài: TRÒ CHƠI VỚI CHỮ  u, ư Độ tuổi: 5-6 tuổi Giáo viên: Nguyễn Thu Nguyệt   Mục đích yêu cầu: Kiến thức: – Trẻ nhận [...]

GIÁO ÁN Chủ đề: Động vật Hoạt động: Khám phá khoa học ĐỀ TÀI: BÉ BIẾT GÌ VỀ CHÚ ẾCH                Người dạy: Trần Thị Thương

GIÁO ÁN Chủ đề: Động vật Hoạt động: Khám phá khoa học ĐỀ TÀI: BÉ BIẾT GÌ VỀ CHÚ ẾCH Người dạy: Trần Thị Thương

GIÁO ÁN Chủ đề: Động vật Hoạt động: Khám phá khoa học ĐỀ TÀI: BÉ BIẾT GÌ VỀ CHÚ ẾCH                                Người dạy: Trần Thị Thương   I/ Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết được [...]

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN 	CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: BÉ VỚI CÁC HÌNH 	ĐỘ TUỔI: 5- 6 TUỔI    Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: BÉ VỚI CÁC HÌNH ĐỘ TUỔI: 5- 6 TUỔI Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương

       GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN           CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: BÉ VỚI CÁC HÌNH           ĐỘ TUỔI: 5- 6 TUỔI       Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương          – Mục đích yêu cầu: [...]

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN Đề tài: Thơ: GIỌT NẮNG Lớp: 5- 6 tuổi Giáo viên: Trần Thị Dung

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN Đề tài: Thơ: GIỌT NẮNG Lớp: 5- 6 tuổi Giáo viên: Trần Thị Dung

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN Đề tài: Thơ: GIỌT NẮNG Lớp: 5- 6 tuổi Giáo viên: Trần Thị Dung   – Mục đích yêu cầu: + Kiến thức: – Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác [...]

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC Độ tuổi: 4 – 5 tuổi Giáo viên: Đặng Thị Hiền

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC Độ tuổi: 4 – 5 tuổi Giáo viên: Đặng Thị Hiền

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC Độ tuổi: 4 – 5 tuổi Giáo viên: Đặng Thị Hiền Mục đích yêu cầu: Kiến thức: – [...]

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: NHẬN BIẾT TẬP NÓI Đề tài: NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON VỊT CON Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng Giáo viên: Ngô Thị Hoa Hồng

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: NHẬN BIẾT TẬP NÓI Đề tài: NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON VỊT CON Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng Giáo viên: Ngô Thị Hoa Hồng

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG: NHẬN BIẾT TẬP NÓI Đề tài: NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON VỊT CON Đối tượng : Trẻ 24-36 tháng Giáo viên: Ngô Thị Hoa Hồng I. Mục đích yêu [...]

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT, SO SÁNH KÍCH THƯỚC TO – NHỎ Độ tuổi: Trẻ 3 – 4 tuổi Giáo viên: Võ Thị Kim Hằng

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT, SO SÁNH KÍCH THƯỚC TO – NHỎ Độ tuổi: Trẻ 3 – 4 tuổi Giáo viên: Võ Thị Kim Hằng

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT, SO SÁNH KÍCH THƯỚC TO – NHỎ Độ tuổi: Trẻ 3 – 4 tuổi Giáo viên: Võ Thị Kim Hằng MỤC [...]

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HỌAT ĐỘNG: THỂ DỤC ĐỀ TÀI: BÒ THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC Độ tuổi: 3-4 tuổi Giáo viên: Phạm Thị Tố Trinh

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HỌAT ĐỘNG: THỂ DỤC ĐỀ TÀI: BÒ THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC Độ tuổi: 3-4 tuổi Giáo viên: Phạm Thị Tố Trinh

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT HỌAT ĐỘNG: THỂ DỤC ĐỀ TÀI: BÒ THEO ĐƯỜNG DÍCH DẮC Độ tuổi: 3-4 tuổi Giáo viên: Phạm Thị Tố Trinh Mục đích yêu cầu: Kiến thức: – Trẻ biết tên vận động. [...]

GIÁO ÁN Chủ đề nhánh: Ngày vui mồng 8-3 Hoạt động: GIÁO DỤC ÂM NHẠC Đề tài: Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ” Nội dung kết hợp: Gõ đệm theo nhịp: Ngày vui mồng 8 tháng 3 Độ tuổi: 5-6 tuổi Người dạy: Nguyễn Thị Tuyết Anh

GIÁO ÁN Chủ đề nhánh: Ngày vui mồng 8-3 Hoạt động: GIÁO DỤC ÂM NHẠC Đề tài: Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ” Nội dung kết hợp: Gõ đệm theo nhịp: Ngày vui mồng 8 tháng 3 Độ tuổi: 5-6 tuổi Người dạy: Nguyễn Thị Tuyết Anh

GIÁO ÁN Chủ đề nhánh: Ngày vui mồng 8-3 Hoạt động: GIÁO DỤC ÂM NHẠC Đề tài: Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ” Nội dung kết hợp: Gõ đệm theo nhịp: Ngày vui mồng 8 tháng [...]

GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG: KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ĐỀ TÀI: SỰ KỲ DIỆU CỦA GIÓ ĐỘ TUỔI: 4 – 5 TUỔI GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HẰNG

GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG: KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ĐỀ TÀI: SỰ KỲ DIỆU CỦA GIÓ ĐỘ TUỔI: 4 – 5 TUỔI GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HẰNG

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC  HOẠT ĐỘNG: KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ĐỀ TÀI: SỰ KỲ DIỆU CỦA GIÓ ĐỘ TUỔI: 4 – 5  TUỔI GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HẰNG   Mục đích yêu cầu: [...]

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: BẬT QUA CÁC VÒNG ĐỘ TUỔI: 4 – 5 TUỔI GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ THU HIỀN

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: BẬT QUA CÁC VÒNG ĐỘ TUỔI: 4 – 5 TUỔI GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ THU HIỀN

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: BẬT  QUA CÁC VÒNG ĐỘ TUỔI: 4 – 5  TUỔI GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ THU HIỀN Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: – Trẻ [...]

GIÁO ÁN Môn: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: SẮP XẾP THEO QUY TẮC – Giáo viên: Đỗ Thị Ánh Tuyết

GIÁO ÁN Môn: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: SẮP XẾP THEO QUY TẮC – Giáo viên: Đỗ Thị Ánh Tuyết

GIÁO ÁN Môn: LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài:  SẮP XẾP THEO QUY TẮC   Mục đích yêu cầu : 1.Kiến thức – Trẻ biết sắp xếp các đối tượng để tạo ra quy tắc sắp xếp: 1-1; 1-2,2-1 [...]

Trang 1 / 712345...Cuối »

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.